Win Wonder Phú Quốc

Gành Dầu, Cửa Cạn, Grand World Phu Quoc , Phu Quoc, tỉnh Kiên Giang

Key Details

Status
For sale
Type
Shophouse

Overview

Shop VinWonder Bãi Dài

Shophouse Phú Quốc

Win Wonder Phú Quốc

 

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
Cam kết hỗ trợ KH mua Shop 2 năm đầu, mỗi năm 5% giá trị Shop (ko VAT)
Khách thuê Shop được miễn tiền thuê 2 năm đầu.
Tiến độ thanh toán 24 tháng chia làm 16 lần thanh toán
Ký cọc 500tr, Ký HDMB: 15% gồm VAT, bank giải ngân khi KH đóng đủ VTC 25% gồm VAT
Hỗ trợ tài chính lên tới 60 tháng: hỗ trợ lãi suất 24 tháng có mốc chặn
Ân hạn nợ gốc thêm 36 tháng sau thời gian CĐT HTLS
Tỷ lệ vay được HTLS tối đa: 70%
Chiết khấu thanh toán sớm 8% trên số tiền và thời gian thanh toán trước hạn
Chiết khấu không vay 10%: CK thẳng vào giá bán trước VAT &KPBT
Phí Môi giới cho thuê Shop: 1% giá trị Shop chưa VAT &KPBT
Tặng KH mua Shop Voucher vào cổng VinWonder PQ & Safari PQ 1 lần/ tháng cho 2 người trong vòng 1 năm đầu từ ngày kích hoạt

DIỆN TÍCH
DT đất min: 37m2
DT đất TB: từ 75m2 đến 129m2
DT đất max: 540m2
DTXD TB: 220m2
Số tầng: 2-3 tầng, tiêu chuẩn bàn giao thô, hoàn thiện mặt ngoài

GIÁ BÁN (gồm VAT tạm tính &KPBT)
Giá min: 6 tỷ đồng
Giá TB: 17 tỷ đồng
Giá max: 36 tỷ đồng
Hotline: Kim Sa

Sales policy and Selling price of the product Shop VinWonder Bai Dai:

SHOP VINWONDER BAI DAI:

-SELLER POLICY:

1.Commitment to support customers to buy Shop for the first 2 years, each year 5% of the Shop value (no VAT)
Shop tenants are exempt from rent for the first 2 years.

2.Security deposit of 500 million, Signing sale and purchase contract: 15% including VAT, bank disburses when the customer fully pays 25% VTC including VAT
3. Financial support up to 60 months: 24 month interest rate support with block mark

4. An additional 36 months of repayment on principal after Investor’s Interest Support period

5.The maximum interest rate subsidized loan: 70%

6.Voucher Vinfast 200 million

7. Discount 8% early payment on the amount and time of prepayment

8. Non-loan discount 10%: Discount directly to the pre-sale price VAT & Maintenance Funding

9. Shop Rental Brokerage Fee: 1% of the value of the Shop without VAT & Maintenance Fee

10.Customer will get a gift when buying Shop 1 Voucher to enter VinWonder PQ & Safari PQ 1 time / month for 2 people within the first year from the date of activation

– ACREAGE:
1. AREA of land min: 37m2

2. Average AREA: from 75m2 to 129m2

3. AREA of land max: 540m2

4.AIR CONSTRUCTION AREA: 220m2

5. Number of floors: 2-3 floors, handover standard, finished outside

-SELLER (including provisional VAT & maintenance fee)

1. Average price: 17 billion VND

2.Max price: 36 billion VND

Hotline: Kim Sa 0799 27 27 25.

Explore the Area

Transportation
Restaurants
Shopping
Cafes & Bars
Arts & Entertainment
Fitness

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo