Boutique Hotel Grand World Phú Quốc

Gành Dầu, Gành Dầu, Grand World Phu Quoc , Phu Quoc, Viet Nam

34 BD
34 BA
1099 Sqm
30 Bilions / tỷ

Key Details

Status
For rent
Type
Boutique Hotel Grand World Phu Quoc

Overview

Khách Sạn Phú Quốc, 24 Phòng, Lợi Nhuận 4 Tỷ/1 Năm, Giá Trị Đầu Tư Chỉ 18 Tỷ.

Dự án Grand World Phú Quốc, Xã Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang

 Thông tin chi tiết

Bài toán đầu tư Boutique Hotel Grand World Phú Quốc.
Căn dự kiến:
– DT đất: 8m x 22,8m = 183m2.
– Diện tích xây dựng: 134m2.
– Mật độ xây dựng: 73%.
– Kết cấu: 8 tầng.
– Tổng diện tích sàn sử dụng: 1.099m2.
– Thiết kế 34 phòng khách sạn.
Diễn giải:
– Giá bán dự kiến: 30 tỷ.
– Vốn đầu tư ban đầu 40% = 12 tỷ.
– Ngân hàng cho vay 60% = 18 tỷ, ân hạn gốc trong 48 tháng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng.
– Chi phí hoàn thiện nội thất: 1.099m2 x 6 triệu/m2 =6 tỷ.
– Tổng đầu tư ban đầu: 12,8 tỷ + 8,7 tỷ = 21,5 tỷ.
– Cho thuê shop boutioue hotel (Tầng trệt): 50 triệu/tháng x 12 tháng = 600 triệu/ 1 năm.
– Doanh thu dự kiến: 34 phòng x 1,2 triệu/phòng/ngày x 30 ngày x 65% = 780 triệu/1 tháng.
– Chi phí vận hành: Lễ tân 3 người + Tạp vụ 4 người + Bảo vệ 2 người + quản lý 1 người + các chi phí khác khoảng 20%/ tổng doanh thu.
– Lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí (tính cho 1 tháng): 780 triệu x 80% = 624 triệu/tháng.
– Lợi nhuận sau khi trừ chi phí (tính cho 1 năm): 624 triệu x 12 + 600 triệu = 8 tỷ – Lợi nhuận 8 tỷ: Tổng mức đầu tư 21,5 tỷ = 38%/ 1 năm.
– Giá trị BĐS tăng sau 3 năm: 30% – 50%.

Liên hệ Kim Sa 0799 27 27 25 để được tư vấn chi tiết và thăm quan trực tiếp tại dự án

 

Phu Quoc Hotel, 24 Rooms, Profit 4 Billion/1 Year, Investment Value Only 18 Billion.

Grand World Phu Quoc Project, Ganh Dau Commune, Phu Quoc, Kien Giang

Details:

Investment problem Boutique Hotel Grand World Phu Quoc.

Expected apartment:

– Land area: 8m x 22.8m = 183m2.

– Construction area: 134m2.
– Construction density: 73%.
Structure: 8 floors.
– Total usable floor area: 1,099m2.
– Design 34 hotel rooms.
Explain:
– Expected selling price: 30 billion.
– Initial investment capital 40% = 12 billion.
– Bank loan 60% = 18 billion, principal grace period for 48 months, support 0% interest rate for 24 months.
– Interior finishing cost: 1,099m2 x 6 million/m2 = 6 billion.
– Total initial investment: 12.8 billion + 8.7 billion = 21.5 billion.
– Shop for rent boutioue hotel (Ground floor): 50 million / month x 12 months = 600 million / 1 year.
– Expected revenue: 34 rooms x 1.2 million/room/day x 30 days x 65% = 780 million/1 month.
– Operating costs: 3 people receptionist + 4 people housekeeping + 2 people security + 1 person manager + other expenses about 20%/total revenue.
– Profit after deducting expenses (calculated for 1 month): 780 million x 80% = 624 million/month.
– Profit after deducting expenses (calculated for 1 year): 624 million x 12 + 600 million = 8 billion – Profit 8 billion: Total investment of 21.5 billion = 38% / 1 year.
– Real estate value increases after 3 years: 30% – 50%.

Contact Kim Sa 0799 27 27 25 for detailed advice and direct visit at the project

 

Amenities

Internet
Garage
Elevator
Air Conditioning
Pool
Balcony

Explore the Area

Transportation
Restaurants
Shopping
Cafes & Bars
Arts & Entertainment
Fitness
Contact Me on Zalo